תחום הירושה הינו אחד התחומים החשובים בעולם המשפט, שכן תחום זה רלוונטי בשלב כזה או אחר לכל אדם באשר הוא. דיני הירושה מבקשים להסדיר את נושא חלוקת העיזבון בין יורשי הנפטר, במידה ולא ערך צוואה מפורטת בטרם לכתו.

במקרים אחרים, במידה והמוריש מחליט לכתוב צוואה בהתאם לרצונותיו, יש לכבד את רצון המוריש ולפעול כפי שבחר לחלק את עזבונו, בהתאם לצוואה אותה השאיר אחריו.

במקרים רבים, בין אם השאיר אחריו המוריש צוואה ובין אם לאו, ישנה אפשרות להגיש התנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לנסיבות הרלוונטיות. משרדינו עוסק הן בעריכת צוואות והן בייצוג משפטי והגשת תביעות, במקרים בהם ישנה מחלוקת עקרונית הנוגעת לאופן חלוקת הרכוש וכן לתקפות הצוואה.