כל אדם מעל גיל 18, רשאי למנות לעצמו מיופה כוח אשר יוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, במידה ולא יהיה כשיר רפואית לבצע אותן בעצמו.

בחודש אפריל 2016, תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר מאפשר לאדם (כל עוד הינו כשיר), לתת הנחיות עתידיות רפואיות, רכושיות ואישיות באמצעות ייפוי כוח מתמשך.

החידוש העיקרי בתיקון לחוק, מאפשר לעורך דין אשר עבר הסמכה מיוחדת לבצע ייפוי כוח מתמשך, להוות מעין מנגנון חלופי לאפוטרופסות, ומייתר הליך בבית המשפט או את אישורו של בית המשפט.

חשוב לציין כי "ייפוי כוח מתמשך" אינו תחליף לצוואה, אלא פעולה משלימה הבאה להסדיר את ענייניו של הממנה בעודו בחיים.

משרדנו בעל ניסיון בנושא ייפוי כוח מתמשך ובעל הכשרה מתאימה לכך, ופועל על מנת להבטיח שייפוי הכוח יענה על כל התנאים הנדרשים בחוק, תוך שמירה על האינטרסים של הממנה.