במציאות בת ימינו, כל אדם יכול להיקלע לחדלות פירעון בעל כורחו, בשל עסק שכשל או שינוי במצב התעסוקתי. לפיכך, כאשר ההכנסות נמוכות וההוצאות נותרו גבוהות, גובר הסיכוי לחוסר יכולת לפירעון חוב.

הליך פשיטת הרגל /חדלות פירעון נועד לשקם את החייב, תוך ריכוז כל חובותיו ופתיחת הליך של חדלות פירעון בבית המשפט המוסמך. בהליך זה ייבדקו כל נכסיו של החייב (במידה וישנם) לצורך מכירתם לטובת קופת הנשייה. בסוף ההליך, במידה ועמד בכל הדרישות, יינתן לחייב הפטר מכל חובותיו. משרדינו מעניק ייעוץ פרטני לכל לקוח ולקוח, באשר לאפשרות להיכנס להליך פשיטת הרגל, תוך הסבר בנוגע להשלכות האישיות והכלכליות הנוגעות לעצם ההליך, וכן מלווה את לקוחות המשרד לאורך כל ההליך, ברגישות ובמקצועיות.