תחום דיני עבודה (יחסי עובד/מעביד) הינו תחום מורכב ודינמי אשר עבר שינויים נרחבים במהלך העשור האחרון. המחוקק עיגן את זכויותיהם של העובדים באמצעות חקיקה אשר נועדה לשפר את מעמדם של העובדים ואת זכויותיהם הסוציאליות.

מעסיק שאינו פועל בהתאם לדינים אלו ואינו שומר על זכויות העובדים, עלול למצוא עצמו בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה, אך לא רק. בנוסף להליכים האזרחיים, מסתכן המעסיק בהטלת עיצומים כספיים ובמקרים חמורים, אף בהגשת כתב אישום כנגדו.

משרדינו מייעץ באופן שוטף למעסיקים בתחום דיני העבודה, לרבות עריכת הסכמי עבודה והקמת נוהל גיוס עובדים וייעוץ בהליכי סיום עבודה ופיטורין. כמו כן, משרדינו מייצג עובדים בהליכים כנגד המעסיק במקרים בהם חלה הפרה ברורה של זכויותיהם הקוגנטיות.